Castellano | Català   
    Psicoterapia     Formació      Psicologia Jurídica     Envelliment     Emergències


Emergències

Una situació de crisi és aquella situació en la qual un succés amenaça a una persona amb afectar el seu equilibri personal i emocional. En aquestes situacions tant l’administració pública com les entitats asseguradores poden activar la intervenció del psicòleg emergencista per tal que intervengui en els primers auxilis psicològics, juntament amb altres professionals sanitaris, de salut mental, seguretat i bombers, així com perque realitzi intervencions en crisi.

 En tant que la situació afecti a un major número de persones, precisi més infraestructura i les conseqüèncìes destructives siguin majors podrem parlar de desastre i catàstrofe, situacions en que la participació del psicolèg emergencista afavoreix l’afrontació i l’activació dels recursos tant dels afectats com per la prevenció dels desgast dels professionals intervinents en emergències.


EMPRESES AMB LES QUALS HEM TREBALLAT
         
   
© 2010 Francesc Xavier Delgado i Drover | Nota legal  |   RSS | Mapa web