Castellano | Català   
    Psicoterapia     Formació      Psicologia Jurídica     Envelliment     Emergències


Psicologia Jurídica

 

Informes pericials

Pertànyer al torn d’ofici de psicòlegs als diferents partits judicials de Mallorca així com la pràctica privada permet al psicòleg assessorar al Jutge/essa, al Ministeri Fiscal o a les parts en els processos de separació i divorci en les mesures a adoptar respecte als fills, així com respecte a altres situacions. Així com en processos del dret civil, penal i laboral en que cal avaluar les seqüeles i danys psicològics que un accident o entorn laboral port haver ocassionat en una persona, així com considerar la possible incapacitació d’una persona, la pericia forense del psicòleg ofereix un servei professional.

Intervenció en Violència de Gènere

Des d’aquest centre de psicologia, tant desde programes del COPIB (Oficina d’Atenció de Victimes del Delicte i Grup d’Intervenció en Catastròfes i Emergències), desde la consulta privada i per derivació la Mutua d’Accidents de Treball (MC Mutual),s’ofereix atenció psicológica a víctimes de violència de gènere.

També donam resposta a les sentències executòries dictades pels jutjats de lo penal fixades a aquelles persones condemnades per un delicte relacionat amb la violència de gènere i que hagin de seguir un programa d’assistència psicològica per l’erradicació de la violència domèstica.

   
Descargas
Guia de Bones Pràctiques en l\'Elaboració d\'Informes Pericials Descargar
© 2010 Francesc Xavier Delgado i Drover | Nota legal  |   RSS | Mapa web